Més de deu anys d’experiència en locucions de tot tipus
Titulat a l’Escola de Doblatge de Barcelona
Curs de Locució aplicada a la Publicitat (Universitat de Barcelona-Televisió de Catalunya)
Actor i director de teatre
CARACTERÍSTIQUES DE LOCUCIÓ Català i castellà Espots: natural, enèrgic, proper, ...
Corporatius: càlid, elegant, institucional, ...
Centraletes: amable, natural, distingit, ...
Internet-web: enèrgic, espontani, explicatiu, ...
Narracions: neutre, explicatiu, ...
Documental: clar, didàctic, amè, ...
E-learning: explicatiu, didàctic, ...
Dramàtic: interpretat, natural, testimonial, ...