Espots de televisió i ràdio
Narracions dramatitzades
Videos d’empreses
Àudiollibres
Doblatge
Presentacions on-line
Guies i tutorials
Contestadors automàtics
Megafonia
Locucions personalitzades
LOCUTOR ÀUDIOVISUAL Ràpid
Econòmic
Estudi propi
CONTACTE