Llicenciat com a Tècnic Especialista en Imatge i So i Disseny gràfic, enfoco el meu objectiu a la recerca de l'instant, la captura de l'espai, el fragment inadvertit, la reflexió del temps fugaç, la plasmació de l'entorn la cacera inesperada.