M4D Més exemples de feines realitzades per a diferents clients:
Aquí sota podeu escoltar algunes mostres de veu, en diferents registres ESCOLTES
CATALANS la malícia
dels mots ELS XIQUETS DE HANGZHOU EDIMATGE club esportiu
mediterrani